HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 215

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 779

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 192805

LK WEBSITE GIÁO DỤC

Tên / Số / ký hiệu : Hướng dẫn công tácPCGD -XMC năm học 2015 - 2016/ số1943
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn công tác PCGD - XMC năm học 2015- 2016

Ngày ban hành 03/09/2015
Loại văn bản Văn bản cấp trên
Người ký duyệt
Xem : 969 Tải về
Nội dung chi tiết
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1493/SGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn công tác PCGD-XMC
năm học 2015-2016 
                                                                                                                 Hà Tĩnh, ngày  04 tháng 9  năm 2015

                               Kính gửi: Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC); Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4284/BGDĐT-KHTC ngày 21/8/2015 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai điều tra cập nhật số liệu PCGD-XMC năm 2015, để các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ PCGD-XMC, Sở hướng dẫn một số nội dung sau:
1. Sử dụng phần mềm PCGD-XMC
Để tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng phần mềm và số liệu cập nhật trên phần mềm trực tuyến đầy đủ và chính xác, Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm tập huấn hướng dẫn sử dụng cho cán bộ phụ trách PCGD-XMC các trường học chưa được tham gia tập huấn, tạo nhóm người dùng cho các cán bộ phụ trách PCGD-XMC của phòng bổ sung danh mục thông tin các xã, phường và các trường học trên địa bàn (nếu có thay đổi). Việc cập nhật số liệu vào file Excel gốc cần được tiến hành trên máy tính cá nhân. Trong trường hợp có nhiều người nhập, sau khi rà soát hết lỗi copy gộp thành 1file duy nhất để quản trị hệ thống cấp xã tải file này lên hệ thống. Mỗi xã, phường, thị trấn phòng GD&ĐT giao cho 01 cán bộ quản trị hệ thống (admin) người có tài khoản quản trị cao nhất.
2. Phiếu điều tra
Đối với mầm non vẫn tiếp tục dùng mẫu phiếu điều tra cũ (Theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT) đối với những trường hợp ghi chưa hết phiếu; trường hợp hết phiếu in mới theo mẫu (Văn bản số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014, xác thực Văn bản hợp nhất Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT);
Đối với phiếu tổng điều tra chung tiếp tục sử dụng mẫu phiếu Sở GD&ĐT in năm 2013.
3. Công tác điều tra, cập nhật dữ liệu
Thời gian điều tra, cập nhật dữ liệu các huyện hoàn thành trước 15/9/2015;
Từ 20/9/2015 đến 25/9/2015, Sở GD&ĐT khóa phần mềm trực tuyến toàn tỉnh để duyệt kết quả tại Sở (lịch cụ thể Sở thông báo sau), sau 30/9/2015 Bộ GD&ĐT sẽ khóa toàn bộ hệ thống của tỉnh Hà Tĩnh.
Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường trên địa bàn (Mầm non, Tiểu học, THCS) phối hợp điều tra, cập nhật và xử lý dữ liệu. Việc phối hợp với các trường THPT, các trung tâm trên địa bàn để điều tra PCGD (thực hiện theo công văn số 881/SGDĐT-GDTX ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Sở).
4. Chỉ đạo nâng cao chất lượng PCGD các cấp
- PCGDMN TE5T
Các địa phương, Ban chỉ đạo PCGD các cấp cùng với các trường mầm non cần có các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, bổ sung các hạng mục cơ sở vật chất trường lớp; tổ chức tốt công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ; tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả và chất lượng PCGDMN TE5T. Phòng GD&ĐT các huyện Hương Khê và Đức Thọ tăng cường công tác chỉ đạo 2 xã chưa đạt chuẩn Quốc gia về PCGDMN TE5T năm 2015 để đạt chuẩn năm 2016.
- PCGDTH ĐĐT
Tiếp tục chỉ đạo để các trường xây dựng, bổ sung đủ cơ sở vật chất; Tham mưu, bố trí giáo viên đảm bảo về cơ cấu, bộ môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các nhà trường đáp ứng yêu cầu của chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ 2, phấn đấu tháng 9 năm 2015 có 100% đơn vị đạt chuẩn PCGD ĐĐT mức độ 2.
- PCGD THCS tiếp tục củng cố và nâng cao tỷ lệ hiệu quả, chú trọng huy động đối tượng tốt nghiệp THCS không trúng tuyển vào các trường THPT vào học các trường, trung tâm có đào tạo BT THPT và BT THPT kết hợp đào tạo nghề nhằm tăng tỷ lệ 14.2 trong tiêu chí xây dựng NTM, tiến tới PCGDTrH.
- Công tác xóa mù chữ
Tổ chức điều tra, rà soát thu thập thông tin chính xác về số người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chống mù chữ phù hợp với thực tiễn; đặc biệt ưu tiên những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Tiếp tục huy động những người trong độ tuổi 15-60 còn mù chữ ra lớp học XMC, đặc biệt quan tâm đến trẻ em gái, phụ nữ người dân tộc thiểu số, người khuyết tật. Tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng để làm tốt công tác chống mù chữ tại những xã biên giới.


5. Kiểm tra, công nhận
Trong khi chờ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ GD&ĐT, Sở đề nghị các đơn vị thực hiện việc kiểm tra công nhận PCGD TH, PCGD THCS ở các mức độ thực hiện theo các văn bản trước đây (khi có văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở sẽ hướng dẫn cụ thể); Đối với PCGDMN TE5T thực hiện Văn bản số 18/VBHN-BGDĐT ngày 20/5/2014, xác thực Văn bản hợp nhất Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm theo Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Trên đây là một số nội dung trong việc thực hiện công tác PCGD năm học 2015-2016, đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:         
- Như trên;
- Vụ GDTX, Vụ KH-TC (Bộ GD&ĐT);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các phòng:GDMN, GDTH, GDTrH, KH-TC;                                   
- Website Ngành;
- Lưu: VT, GDTX. 
GIÁM ĐỐC


                        (Đã ký)
                     

                 Trần Trung Dũng